ABC operatora wózka widłowego

ABC operatora wózka widłowego

Zapowiedź książki ABC operatora wózka widłowego

Autor: Paweł Strycharski,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043690
Wydanie: 1/2017 Stron: 270


Inne działy: Szkolenia bhp i ppoż 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:

kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
rodzaje i budowa wózków,
ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
pierwsza pomoc przedmedyczna,
ochrona przeciwpożarowa.