Akta osobowe po 1 stycznia 2019 roku

Akta osobowe po 1 stycznia 2019 roku prowadzenie, przechowywanie, zmiany

Brak

Autor: Agnieszka Gorczyca,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326978357
Wydanie: 1/2019 Stron: 56


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

2019 rok przynosi duże zmiany, jeśli chodzi o akta osobowe. Pojawi się skrócony okres przechowywania części akt (pod pewnymi warunkami), możliwość przejścia na e-akta, a także spore zmiany w papierowej dokumentacji pracowniczej. Od 2019 r. nie musimy już przechowywać akt większości pracowników przez 50 lat, lecz jedynie przez 10 lat. Ale w przypadku większości pracowników będzie to obwarowane dodatkowym warunkiem. Będą też pracownicy, których akta będziemy musieli nadal przechowywać przez 50 lat. Tak wynika z przyjętej zmiany Kodeksu pracy, która wprowadza także możliwość przejścia na elektroniczne akta osobowe. Będzie też nowe rozporządzenie dotyczące akt osobowych. Ma ono uregulować także zasady prowadzenia akt osobowych – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przykładowo: mają być 4 a nie 3 części akt, pojawią się też pewne nowe regulacje odnośnie numerowania dokumentów. Nowe rozporządzenie szczegółowo reguluje taż zasady przejścia na elektroniczną dokumentację pracowniczą.