Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce Poradnik Gazety Prawnej 3/2018

 

39 zł 32.04

Autor: Infor,
Infor
Isbn: 9788365947970
Wydanie: 1/2018 Stron: 100


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu? Także właściwe ustalenie amortyzacji, w praktyce, może sprawić sporo kłopotów. Jej prawidłowe naliczanie jest jednym z podstawowych warunków właściwego ustalenia wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że obecnie przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują środki trwałe o znacznej wartości. Amortyzacja jest więc często najwyższym składnikiem kosztów i nawet stosunkowo niewielkie błędy w jej naliczaniu mogą mieć duży wpływ na wynik. Z publikacji Czytelnik dowie się:
- Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych
- Jaki rodzaj amortyzacji wybrać
- W jaki sposób rozliczać składniki majątku o niskiej wartości początkowej
- Które odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów podatkowych
- Kto i dla jakich środków trwałych może skorzystać z jednorazowej amortyzacji
- Jak właściwie rozliczyć likwidację i sprzedaż środków trwałych Całość napisana w przystępny sposób i poparta praktycznymi przykładami.