Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne 6 najczęściej popełnianych błędów w umowach o zamówienia publiczne

 

49.9 zł 40.91

Autor: Oficyna Prawa Polskiego, Kraszewska Matylda, Andrzela Gawrońska Baran,
Oficyna prawa polskiego
Isbn: 9788326949067
Wydanie: 1/2016 Stron: 76


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozumiany interes zamawiającego. Niewłaściwie przygotowana umowa może mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę ofert w postępowaniu. Dlatego warto zapoznać się ze wskazówkami, jak bezbłędnie przygotować umowę.
Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliższym czasie znacznemu uelastycznieniu. Są bowiem przedmiotem nowelizacji ustawy Pzp, która powinna zacząć obowiązywać od 18 kwietnia 2016 r. Wprawdzie po nowelizacji ustawy Pzp nadal zasadą pozostanie zakaz zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, ale znowelizowany przepis art. 144 ustawy Pzp pozwoli na aneksowanie umów o zamówienie publiczne w większym zakresie oraz przy bardziej rozbudowanych okolicznościach niż dotychczas. Jak właściwie sporządzić umowę i nie popełnić błędów w jej zapisach? Wskazówki można znaleźć w publikacji "Aneksowanie umów o zamówienia publiczne – obecnie oraz po nowelizacji ustawy Pzp. 6 najczęściej popełnianych błędów w umowach o zamówienia publiczne.