Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

 

99 zł 77.37

Autor: Aplikacje prawnicze, Joanna Gręndzińska, Maciej Rydlichowski, Dominika Wetoszka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580557
Wydanie: 2/2018 Stron: 192


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, KPK Komentarz 2019, Orzecznictwo aplikanta,Wysyłka

Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktycznej publikacja zawiera kilkanaście wzorów apelacji w sprawach gospodarczych, opracowanych na podstawie wyroków sądów powszechnych. Celem przybliżenia i ułatwienia Czytelnikowi sposobu pisania apelacji, a przede wszystkim konstruowania zarzutów, każdy z omawianych przykładów zawiera wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, wzór apelacji oraz komentarz do apelacji. Autorzy jako praktycy zwracają uwagę na kwestie teoretyczne i praktyczne dotyczące apelacji, określania wartości przedmiotu zaskarżenia, opłaty od apelacji itd.