Aplikacja komornicza Pytania odpowiedzi tabele Egzamin 2019

Aplikacja komornicza Pytania odpowiedzi tabele Egzamin 2019

 

199 zł 174.29 Bestseller

Autor: Mariusz Stepaniuk, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580922
Wydanie: 11/2019 Stron: 1146


Inne działy: Aplikacja notarialna 2019, Aplikacja adwokacka 2019, Aplikacja komornicza 2019,Wysyłka

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2019 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

- Pomoże zdać egzamin na aplikację,
- Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
- zawiera pytania, które padły na egzaminach wstępnych w latach 2011-2018,
- Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele obejmuje m.in. testy z:

- Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Rady Ministrów;
- Prawa cywilnego: kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o własności lokali, o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o księgach wieczystych, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
- Prawa handlowego, gospodarczego i finansowego: kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, Krajowym Rejestrze Sądowym;
- prawa pracy;
- Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o spółdzielniach mieszkaniowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o egzekucji w administracji, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa budowlanego;
- Prawa prywatnego międzynarodowego;
- Prawa o Unii Europejskiej;
- Ustawa o komornikach.