Czynności notarialne Komentarz do prawa o notariacie

Z książek dla notariuszy dowiesz się o trybie dokonywania czynności notarialnych, akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenia spadkowe, poświadczenia, doręczanie oświadczeń, protokoły, protesty, przyjmowanie na przechowanie, wypisy, odpisy i wyciągi a także przechowywanie aktów notarialnych. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowsze wydania komentarzy


Nadmierne zabezpieczenie kredytu Monografie

Przyborowski Łukasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378064527
jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem problemu nadzabezpieczenia, a więc sytuacji, w której wartość ustanowionych dla konkretnej wierzytelności zabezpieczeń przekracza, nieraz wielokrotnie, wysokość ...

Cena w prawoo.pl:
66.79 zł
89 zł


Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Krzysztof Gołębiowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326439018
Monografia stanowi kompleksowe i najobszerniejsze opracowanie problematyki zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Omawia pojęcie zarządu, jak i poszczególne przepisy regulujące sposób jego wykonywania. Wiele opisanych w książce zagad ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Akty notarialne Komentarze LexisNexis

Oleszko Aleksander
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376209791
Komentarz to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruch ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Notarialne poświadczenie dziedziczenia Komentarz

Dończyk Dariusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376206677
Publikacja Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz dotyczy przepisów zawartych w ustawie z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287), którymi rozszerzono kata ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Własność nieruchomości

Stanisław Rudnicki
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788376209722
Własność nieruchomości jest kompleksowym opracowaniem prawnej problematyki nieruchomości, ujętej z punktu widzenia nie tylko uprawnień właścicielskich, lecz także ograniczeń oraz obowiązków właściciela. Autor omawia m.in. treść ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych Komentarz do art 487-497 Kodeksu cywilnego

Lemkowski Marcin
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376209265
Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego to książka, w której analizie poddano kodeksowe zasady regulujące sposób wykonania umowy wzajemnej. \r\n\r\nPublikacja została opracow ...

Cena w prawoo.pl:
51.78 zł
69 zł


Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu

Jacek Wierciński
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376204994
Pierwsze w polskiej literaturze całościowe i pogłębione opracowanie problematyki niesprawności umysłowej człowieka i jej wpływu na sporządzenie testamentu. Zarzut, że spadkodawca sporządził testament w stanie wyłączającym świadom ...

Cena w prawoo.pl:
56.28 zł
75 zł


Prawo o notariacie

Rafał Wrzecionek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788326400148
Prezentowana publikacja to zbiór wybranych aktów prawnych z zakresu prawa o notariacie. We wprowadzeniu ujęto pogłębione rozważania teoretyczne oraz szereg uwag praktycznych pomocnych w rozwiązywaniu istotnych problemów związanych z ins ...

Cena w prawoo.pl:
34.30 zł
40.95 zł


Aplikacja notarialna 2012 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2012 | Isbn 9788325533991
Aplikacja notarialna to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Aplikacja notarialna egzamin 2014 Pytania odpowiedzi tabele

Stepaniuk Mariusz, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn
Książka stworzona została w celu ułatwienia kandydatom na aplikację notarialną nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której sięgać mogą aplikanci chcący przypomnieć sobie treść poszczególnych ustaw w ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł