Aplikacja notarialna 2018 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2018 Pytania odpowiedzi tabele

 

199 zł 159.42 Bestseller

Autor: Stepaniuk Mariusz, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281942
Wydanie: 11/2018 Stron: 1080


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Aplikacja notarialna 2019, Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Nieruchomości poradniki,Wysyłka

Egzaminu wstępny na aplikację notarialną w 2018 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

- Pomoże zdać egzamin na aplikację,
- Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
- zawiera pytania, które padły na egzaminach wstępnych w latach 2011-2017,
- Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele obejmuje m.in. testy z:

- Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych;
- Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kosztach sądowych
- Prawa handlowego, gospodarczego, ubezpieczeniowego i podatkowego: kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa wekslowego, ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O Krajowym Rejestrze Sądowym, Ordynacji podatkowej, ustaw: o finansach publicznych, o podatku od czynności cywilnoprawnych, o podatku od spadków i darowizn, o podatkach i opłatach lokalnych;
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
- Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o fundacjach, o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawa o ustroju sądów administracyjnych;
- Prawa prywatnego międzynarodowego;
- Prawa rolnego;
- Prawa mieszkaniowego, lokalowego oraz spółdzielczego;
- Prawa o Unii Europejskiej;
- Prawa o notariacie.