Aplikacja radcowska 2018 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska 2018 Pytania odpowiedzi tabele

 

199 zł 159.42 Bestseller

Autor: Stepaniuk Mariusz, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281904
Wydanie: 10/2018 Stron: 1272


Inne działy: Aplikacja notarialna 2018, Aplikacja adwokacka 2018, Aplikacja komornicza 2018,Wysyłka

Egzaminu wstępny na aplikację radcowską w 2018 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Książka Aplikacja radcowska 2018 Pytania odpowiedzi tabele to idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

- Pomoże zdać egzamin na aplikację - ponad 120 pytań z ubiegłorocznego egzaminu znajdowało się w książce.
- Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
- Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.
- Zawiera pytania, które padły na egzaminach wstępnych w latach 2011-2017.
- Pozwala sprawdzić ile pytań z poszczególnych ustaw padło na egzaminach wstępnych oraz zawiera statystykę pytań.

Aplikacja radcowska 2018 Pytania, odpowiedzi, tabele obejmuje m.in. testy z:

- Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych;
- Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o księgach wieczystych i hipotece, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o prawach konsumenta;
- Prawa handlowego i gospodarczego: kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa wekslowego, ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O krajowym Rejestrze Sądowym;
- Prawa karnego i prawa wykroczeń: Kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
- Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, Prawa o ustroju sądów administracyjnych, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- prawa budowlanego, Prawa mieszkaniowego, lokalowego i spółdzielczego oraz nieruchomości;
- Prawa o Unii Europejskiej oraz
- Prawa o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o adwokaturze.