Egzaminy 2018 aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza

Książki z działu aplikacje prawnicze dedykowane są dla aplikantów, osób starających się o aplikacje oraz studentów kierunków prawnych. To publikacje, których celem jest przygotowanie kandydatów na aplikacje i aplikantów do egzaminów. Zawierają bogaty zbiór pytań z różnych dziedzin prawa, przygotowanych zgodnie z metodologią stosowaną w ministerialnych testach.


Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Dominika Wetoszka, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289078
Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Marcin Kołakowski, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381287265
Publikacja Apelacje cywilne - zagadnienia praktyczne, akta i kazusy autorstwa SSO Marcina Kołakowskiego składa się z 2 części.\r\nW pierwszej części znajdują się kwestie związane z metodą konstruowania apelacji oraz kilkadziesiąt krót ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287692
W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Dominika Wetoszka, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289078
Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach mają na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowią one kontynuację Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i wzor ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Kamil Gorzelnik, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287142
Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administra ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aleksandra Sypniewska, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289320
Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki. Publikacja w swej pierwszej części oparta jest właśnie na wyjaśnieniu tych najtrudniejszych zagadnień. Czego wymaga się od kandydatów? Jak czytać pytania, by je zrozumie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Zbigniew Kapiński, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287241
Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zostały uwzględnione zmiany przepisów KPK wprowadzone ustawami z: 27.9.2013 r., 20.9.2015 r. i 11.3.2016 r. w aspekcie wpływu tych zmian na sposób konstrukcji petitum apelacji oraz w zależn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aneta Heliosz, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381281966
Książka na aplikację uwzględnia zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz 364 oraz zmiany uchwalone do 57 (włącznie) posiedzenia Sejmu. Pozostałe zmiany będą zamieszczane na stronie. Aplikacja od ogółu do szczegółu to streszczenie ...

Cena w prawoo.pl:
75.22 zł
99 zł


Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka, Aleksandra Ringwelska, Andrzej Zwara, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285933
Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Last Minute Aplikacje

Od.Nowa
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788366026278
Zbiór ułatwiający przygotowania do egzaminu testowego na aplikację radcowską i adwokacką. Obejmuje streszczenia wszystkich ustaw obowiązujących na egzaminie wstępnym w 2018 r., przedstawione w klarownej i czytelnej formie. Pomaga w upor ...

Cena w prawoo.pl:
79.44 zł
98.99 zł