Egzaminy 2019 aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza

Książki z działu aplikacje prawnicze dedykowane są dla aplikantów, osób starających się o aplikacje oraz studentów kierunków prawnych. To publikacje, których celem jest przygotowanie kandydatów na aplikacje i aplikantów do egzaminów. Zawierają bogaty zbiór pytań z różnych dziedzin prawa, przygotowanych zgodnie z metodologią stosowaną w ministerialnych testach.


Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Marcin Derlacz, Dominika Wetoszka, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289078
Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach. Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do or ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Logika Testy i zadania

Zbigniew Pinkalski, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788326437786
Prezentowany zbiór zadań przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów\r\nprawa i administracji. Jednakże może on służyć również studentom\r\ninnych kierunków oraz wszystkim, którzy chcą pogłębić i usystematyzować\r\nswoj ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
39 zł


Przygotowanie do aplikacji prawniczych Testy i kazusy Tom 1

Aplikacje prawnicze, Piotr Kapusta, Justyna Michalska, Wiktor Trybka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286794
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Moduł I obejmuje tematykę:- prawa konstytucyjnego (wraz z ustawami regulującymi ustrój samorządów prawniczych),- prawa międzynarodowego publicznego,- prawa UE, ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych

Aplikacje prawnicze, Aleksandra Irek, Katarzyna Wiśniewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580083
Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych. ASOT czyli Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych to coś więcej niż książka dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób spoza aplikacji przygotowujących się do prawniczych egzaminów ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych

Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Marcin Kołakowski, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381287265
Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
159 zł


Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aleksandra Sypniewska, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289320
Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287692
W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadn ...

Cena w prawoo.pl:
75.96 zł
99 zł


Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Kamil Gorzelnik, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287142
Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administra ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Zbigniew Kapiński, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287241
Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zostały uwzględnione zmiany przepisów KPK wprowadzone ustawami z: 27.9.2013 r., 20.9.2015 r. i 11.3.2016 r. w aspekcie wpływu tych zmian na sposób konstrukcji petitum apelacji oraz w zależn ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aneta Heliosz, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381281966
Książka na aplikację uwzględnia zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz 364 oraz zmiany uchwalone do 57 (włącznie) posiedzenia Sejmu. Pozostałe zmiany będą zamieszczane na stronie. Aplikacja od ogółu do szczegółu to streszczenie ...

Cena w prawoo.pl:
75.22 zł
99 zł