Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

 

128 zł 96.77 Bestseller

Autor: Regliński Andrzej,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788364512780
Wydanie: 1/2015 Stron: 296


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Archiwizacja dokumentacji, Pismo Książka Czasopismo Drukarstwo Biblioteki Archiwa Wydawnictwa,



Wysyłka

Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych) lub w celu jej zniszczenia (gdy mamy do czynienia z dokumentacją niearchiwalną).
Zawarto w niej opis zagadnień z zakresu m.in.:
- podstawowych przepisów prawa archiwalnego,
- zarządzania dokumentacją,
- rodzajów, funkcji, wprowadzania i opiniowania normatywów kancelaryjnych,
- systemów kancelaryjnych,
- systemu tradycyjnego i systemu EZD,
- archiwizacji, brakowania, klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji,
- organizacji oraz zadań archiwum zakładowego i składnicy akt,
- archiwizacji dokumentacji projektów europejskich,
- postępowania z dokumentacją w razie reorganizacji lub ustania działalności jednostki organizacyjnej.

Książka Archiwizacja dokumentacji przedstawia wszystkie zagadnienia w takim kształcie, w jakim zostały one określone w wyniku zmiany ustawy archiwalnej z 20 marca 2015 r. oraz wprowadzenia nowych rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.