Controlling operacyjny i kosztów, audyt wewnętrzny

Książki, podręczniki dla osób przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego, praktyków, zajmujących się zawodowo problematyką controllingu i audytu, menedżerów różnych szczebli z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych i organizacji nienastawionych na zysk, studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości, uczestników szkoleń z zakresu controllingu i audytu, wszystkich tych, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu controllingu oraz jako pomoc dla studentów piszących prace z tematyki audytu wewnętrznego


Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Sierpińska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788301201210
Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zar ...

Cena w prawoo.pl:
52.83 zł
59 zł


COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

PIKW
Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788394043704
COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej. Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I - \"Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa\" została ona ponownie dopracowana i wydana przez PI ...

Cena w prawoo.pl:
149.80 zł
189 zł


Controlling należności w przedsiębiorstwie

Dariusz Wędzki, Podatkowe Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285827
Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obs ...

Cena w prawoo.pl:
213.99 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo


Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie

Winiarska Kazimiera
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2006 | Isbn 8374263369
Czas realizacji zamówienia około 7 dni Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapew ...

Cena w prawoo.pl:
98.59 zł
141.75 zł


Nowoczesny audyt wewnętrzny

Moeller Robert
Wydawnictwo: Gab
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788363391461
Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworząc ...

Cena w prawoo.pl:
139.75 zł
159 zł


Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Krzysztof Ślebzak, Małgorzata Ślebzak, Dominik Wajda, Maciej Jakub Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246019
Pierwszy komentarz do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz. Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracownikó ...

Cena w prawoo.pl:
160.49 zł
220 zł


Audyt projektu ze środków unijnych

Chodubski Adrian
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373081
Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz ...

Cena w prawoo.pl:
63.49 zł
69 zł


Controlling dla menadżerów

Nowak Edward
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381020664
Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o ...

Cena w prawoo.pl:
61.64 zł
67 zł


Controlling procesów

Chomuszko Magdalena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788301181208
Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literatu ...

Cena w prawoo.pl:
43.88 zł
49 zł


Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Bartłomiej Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043973
Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczegól ...

Cena w prawoo.pl:
108.06 zł
157.5 zł