Controlling operacyjny i kosztów, audyt wewnętrzny

Książki, podręczniki dla osób przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego, praktyków, zajmujących się zawodowo problematyką controllingu i audytu, menedżerów różnych szczebli z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych i organizacji nienastawionych na zysk, studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości, uczestników szkoleń z zakresu controllingu i audytu, wszystkich tych, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu controllingu oraz jako pomoc dla studentów piszących prace z tematyki audytu wewnętrznego


Audyt wewnętrzny w praktyce

Knedler, Stasik
Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788394043704
Książka z audytu wewnętrznego skierowana jest do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie ona przydatna zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z audytem, oraz osób z bogatszym dośw ...

Cena w prawoo.pl:
156.22 zł
199 zł


Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Kamela Sowińska Aldona, Klak Joanna, Luma Agnieszka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326495335
Książka w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poziomach sektora samorządowego, czyl ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
99 zł


Kontrola controlling czy audyt

Szejniuk Aleksandra
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Wydanie /2018 | Isbn 9788380199125
W monografii zaprezentowano rozważania dotyczące trzech kategorii: kontroli, controllingu i audytu. Są one niekiedy traktowane jako substytuty lub odrębne spojrzenia wspomagające zarządzanie, dlatego cenne jest wskazanie istoty każdej kat ...

Cena w prawoo.pl:
32.20 zł
42 zł


Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Wojdylak Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043430
W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ...

Cena w prawoo.pl:
140.16 zł
189 zł


Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Janczyk Strzała Elżbieta
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381021968
Książka stanowi syntetyczną analizę rozwiązań controllingowych istniejących w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zamysłem autorki było przybliżenie menedżerom narzędzia, jakim jest controlling, dzięki kt ...

Cena w prawoo.pl:
45.18 zł
55 zł


COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

PIKW
Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788394043704
COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej. Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I - \"Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa\" została ona ponownie dopracowana i wydana przez PI ...

Cena w prawoo.pl:
149.80 zł
189 zł


Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Bartłomiej Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043973
Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczegól ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Sierpińska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788301201210
Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zar ...

Cena w prawoo.pl:
44.30 zł
59 zł


Controlling należności w przedsiębiorstwie

Dariusz Wędzki, Podatkowe Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285827
Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obs ...

Cena w prawoo.pl:
213.14 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo


Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie

Winiarska Kazimiera
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2006 | Isbn 8374263369
Czas realizacji zamówienia około 7 dni Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapew ...

Cena w prawoo.pl:
98.59 zł
141.75 zł