Controlling operacyjny i kosztów, audyt wewnętrzny

Książki, podręczniki dla osób przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego, praktyków, zajmujących się zawodowo problematyką controllingu i audytu, menedżerów różnych szczebli z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych i organizacji nienastawionych na zysk, studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości, uczestników szkoleń z zakresu controllingu i audytu, wszystkich tych, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu controllingu oraz jako pomoc dla studentów piszących prace z tematyki audytu wewnętrznego


Audyt projektu ze środków unijnych

Chodubski Adrian
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373081
Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz ...

Cena w prawoo.pl:
59.52 zł
69 zł


Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Krzysztof Ślebzak, Małgorzata Ślebzak, Dominik Wajda, Maciej Jakub Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246019
Pierwszy komentarz do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz. Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracownikó ...

Cena w prawoo.pl:
166.49 zł
220 zł


Controlling dla menadżerów

Nowak Edward
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381020664
Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o ...

Cena w prawoo.pl:
57.79 zł
67 zł


Controlling procesów

Chomuszko Magdalena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788301181208
Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literatu ...

Cena w prawoo.pl:
41.14 zł
49 zł


Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Bartłomiej Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043973
Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczegól ...

Cena w prawoo.pl:
116.14 zł
157.5 zł


Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Jarosław Marciniak
Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788375267372
Każda firma powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Audyt wewnętrzny

Winiarska Kazimiera
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380854642
Książka traktuje o roli audytu wewnętrznego. Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono zakres zastosowania audytu wewnętrznego i obowiązujące międzynarodowe standardy oraz główne obszary zainteresowania i kwalifikacje audytoró ...

Cena w prawoo.pl:
64.69 zł
75 zł


Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

Marcin Dobruk, Tomasz Bolek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241953
Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?- Jak zaplanować, przygotować ora ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Psychologiczne aspekty controllingu

Nowak Marta
Wydawnictwo: Gab
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788363391317
Książka ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno środowiska naukowego, w jaki sposób i praktyków controllingu, rachunkowości i zarządzania. Interesariusze controllingu od wielu lat zwracają uwagę na to, że jest on zagadnieniem ...

Cena w prawoo.pl:
73.31 zł
85 zł


Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Dobroszek Justyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie /2017 | Isbn 9788380885547
Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku ...

Cena w prawoo.pl:
38.74 zł
44.9 zł