Łukasz Węgrzynowski - Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz


Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581295 | Autor: Łukasz Węgrzynowski,
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem pa


Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej

Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326413971 | Autor: Łukasz Węgrzynowski,
Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze kompleksowe omówienie problematyki umowy wzajemnej. Przedstawiono genezę tego pojęcia wraz z szeroką analizą prawnoporównawczą. Precyzyjnie wyjaśniono istotę umowy wzajemnej, łącząc ją z problematyką świadczenia oraz z proponowanym modelem kwalifi kacji prawnej umów. Omówiono takż