Adam Olejniczak - Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa


Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788376011455 | Autor: Adam Olejniczak,
W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązani


Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Wydanie 14/2017 | Isbn 9788325599171 | Autor: Adam Olejniczak,
Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opi


Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Wydanie 13/2018 | Isbn 9788381288088 | Autor: Adam Olejniczak,
Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literat


Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788325596552 | Autor: Adam Olejniczak,
Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie praw


Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325573553 | Autor: Adam Olejniczak,
Drugie wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów. Ogromne wpływ na treść tomu miała omawiana dogłębnie zmiana z obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Szczególnie została ona skomentowana w rozdz. II przy omawianiu pozakodeksowych umów sprzedaży.\r\n Zmiany legisl