Adam Szafrański - Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański


Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381580779 | Autor: Adam Szafrański,
Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- prawne formy działania administracji gospodarki,- prawne regulacje


Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581387 | Autor: Adam Szafrański,
Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki


Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka

Wydanie 3/2011 | Isbn 9788325531638 | Autor: Adam Szafrański,
Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej\r\nformie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Książka


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376016153 | Autor: Adam Szafrański,
Niniejsza publikacja zawiera zbiór ustaw, których znajomość jest niezbędna do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.