Agnieszka Fiutak - Prawo w medycynie Fiutak


Prawo w medycynie Fiutak

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381288668 | Autor: Agnieszka Fiutak,
Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności pracowników służby zdrowia za ich pop


Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380924956 | Autor: Agnieszka Fiutak,
Monografia przeznaczona jest dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem medycznym oraz sędziów i prokuratorów prowadzących postępowania dotyczące zgody pacjenta. Zainteresuje również lekarzy, pielęgniarki i inne osoby wykonujące zawody medyczne, a także studentów prawa i medycyny. Publikacja zawiera wszechstronną analiz


Prawo w medycynie Fiutak Skrypty Becka

Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325585884 | Autor: Agnieszka Fiutak,
Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, przedstawia regulacje prawne obowiązujące w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliża poglądy doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za i


Prawo w medycynie Akademia Prawa

Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325528768 | Autor: Agnieszka Fiutak,
Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz\r\nprzybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia\r\nzwiązane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności pracowników służby zdrowia za ich popełnienie. Pomimo tr


Prawo w medycynie

Wydanie 1/2010 | Isbn 9788325518011 | Autor: Agnieszka Fiutak,
Podręcznik Prawo w medycynie zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto pojęcie i źródła prawa medycznego, formy wykonywania zawodów medycznych, prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, zgodę pacjenta na wykonywanie zabiegów