Agnieszka Wesołowska - Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Komentarz


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Komentarz

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325584153 | Autor: Agnieszka Wesołowska,
Praktyczny komentarz prezentujący omówienie nowych regulacji polskiego rynku ubezpieczeń i reasekuracji wraz z odwołaniem się do orzecznictwa i praktycznych przykładów z branży ubezpieczeniowej Komentarz do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został opracowany przez prawników specjalizujących


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599669 | Autor: Agnieszka Wesołowska,
Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ma obowiązywać od 23.2.2018 r., a 3.1.2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnosz