Andrzej Gospodarowicz - Bankowość elektroniczna


Bankowość elektroniczna

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286350 | Autor: Andrzej Gospodarowicz,
W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tz


Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325540173 | Autor: Andrzej Gospodarowicz,
Przywołane w tytule i zastosowane w treści podręcznika pojęcie instytucji \r\nkredytowej jest określeniem podmiotu prowadzącego we własnym imieniu i na\r\nwłasny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych,\r\ndziałalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem z


Zarządzanie bankiem komercyjnym

Wydanie /2000 | Isbn 8320812747 | Autor: Andrzej Gospodarowicz,
Bank jako przedsiębiorstwo różni się znacznie od przedsiębiorstwa przemysłowego lub budowlanego. Do tych różnic można zaliczyć przede wszystkim cechy usług bankowych, proces ich powstawania oraz specyfikę warunków działania banków.Celem niniejszej książki jest przedstawienie ważniejszych problemów zarządzania bankiem komercyjnym