Andrzej Stempniak - Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B


Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325591151 | Autor: Andrzej Stempniak,
Tom IV B stanowi omówienie istotnych kwestii dotyczących prawa i postępowania spadkowego, których unormowania (przepisy), z różnych względów, nie znalazły się w KC. Łącznie z tomem IVA realizuje on nowatorskie na polskim rynku komentarzy zamierzenie przedstawienia kompleksowego i wyczerpującego komentarza do prawa spadkowego bez wzglę


Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788325596460 | Autor: Andrzej Stempniak,
Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan pra


Rozwód i separacja Sądowe Komentarze Tematyczne

Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325587765 | Autor: Andrzej Stempniak,
Czwarte wydanie komentarza stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy objętej tytułowym zagadnieniem. Poza tradycyjnym materialnoprawnym ujęciem rozwodu i separacji, w pracy dokonano także szczegółowego omówienia przebiegu postępowań sądowych w tych sprawach, od omówienia problematyki właściwości sądu i wniesienia powództwa p


Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543365 | Autor: Andrzej Stempniak,
Omawia problematykę uregulowanego w Kodeksie postępowania cywilnego szczegółowego postępowania jakim jest dział spadku. Nie zawęża się jednak jedynie do przepisów formalnoprawnych, lecz mieści w sobie także dość szerokie spektrum różnego rodzaju żądań pozostających w związku z dokonywanym podziałem substancji majątkowej. Post


Postępowanie o dział spadku

Wydanie 2/2010 | Isbn 9788325509453 | Autor: Andrzej Stempniak,
Poradnik Postępowanie o dział spadku omawia problematykę jednego z najbardziej złożonych postępowań sądowych, które do tej pory nie doczekało się tak szczegółowego opracowania. Postępowanie o dział spadku nie obejmuje tylko samego podziału spadku, ale mieści w sobie dość szerokie spektrum różnego rodzaju żądań pozostających