Anna Golęba - Postępowanie administracyjne


Postępowanie administracyjne

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381075886 | Autor: Anna Golęba,
Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj. - struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (organ prowadzący, strony i po


Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246408 | Autor: Anna Golęba,
Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji