Anna Siwkowska - Proces inwestycyjno budowlany


Proces inwestycyjno budowlany

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584791 | Autor: Anna Siwkowska,
Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadczeń. W praktyce, przygotowanie potrzebnej dokumentacji, sprawia wiele trudności zarówno organom administracji publicznej, jak i inwestorom. Dlatego w poradniku prezentujemy wszystkie formalne rozwiązania, jakie mogą pojawić się w procesie realiza


Decyzje środowiskowe

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288552 | Autor: Anna Siwkowska,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, jak i inwestorom o ni