Aplikacje prawnicze - Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz


Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381281966 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Książka Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 54 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. W książce Aplikacja od ogółu do szczeg


Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2

Wydanie 17/2018 | Isbn 9788381287876 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 2. Stan prawny: 24 maja 2018 r. Tom 2 zawiera:- Kodeks karny- Kodeks postępowania karnego- Kodeks wykroczeń- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia- Kodeks karny skarbowy- Prawo o prokuraturze- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich- K


Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

Wydanie 17/2018 | Isbn 9788381287869 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1. Stan prawny: 23 maja 2018 r. Tom 1 zawiera:- Kodeks cywilny- Kodeks postępowania cywilnego- Prawo o aktach stanu cywilnego- Prawo wekslowe- Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach c


Przygotowanie do aplikacji prawniczych Testy i kazusy Tom 1

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286794 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Moduł I obejmuje tematykę:- prawa konstytucyjnego (wraz z ustawami regulującymi ustrój samorządów prawniczych),- prawa międzynarodowego publicznego,- prawa UE,- prawa karnego (materialnego, procesowego, wykonawczego)- Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Nie przewidziano związ


Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289320 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki