Aplikacje prawnicze prawoo.pl

Aplikacje prawnicze - Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach


Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289078 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach


Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381287265 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Publikacja Apelacje cywilne - zagadnienia praktyczne, akta i kazusy autorstwa SSO Marcina Kołakowskiego składa się z 2 części.\r\nW pierwszej części znajdują się kwestie związane z metodą konstruowania apelacji oraz kilkadziesiąt krótkich kazusów dotyczących petitum apelacji cwyilnej wraz z rozwiązaniami.\r\nCzęść druga zawiera akta


Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287692 | Autor: Aplikacje prawnicze,
W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem kontraktowym w ogólności i dotyczące konkretnych postaci stosunków zobow


Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289078 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach mają na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowią one kontynuację Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach, gdyż większość przykładów wyroków opartych jest na treści pozwów opracowanych w I części


Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287142 | Autor: Aplikacje prawnicze,
Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.