Artur Klawenek - Wynagrodzenia w oświacie


Wynagrodzenia w oświacie

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287425 | Autor: Artur Klawenek,
Wynagrodzenia w oświacie to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zadań publicznych (oświa


Płace w oświacie

Wydanie 1/2009 | Isbn 9788325509774 | Autor: Artur Klawenek,
Wraz z początkiem 2009 rok opublikowana została kolejna nowelizacja KN. Dużej zmianie uległy zasady naliczania wynagrodzeń. Wprowadzony został obowiązek wyrównywania wraz z końcem roku płac do wartości średnich, zaplanowano także podwyżki wynagrodzeń. Na organ prowadzący został z kolei nałożony obowiązek rozliczania się z ustal