Barbara Jelonek Jarco - Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz


Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327803207 | Autor: Barbara Jelonek Jarco,
W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r., a tak


Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075565 | Autor: Barbara Jelonek Jarco,
Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia