Biblioteka Przetargi Publiczne - Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania


Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788365611857 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustalić właściwy tryb postępowania, skalę potrzeb,


Zamówienia publiczne krok po kroku

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611802 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty


Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611697 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788364512995 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak


Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611789 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Książka Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może