Biblioteka Przetargi Publiczne - Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788364512995 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak


Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611697 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611604 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizme


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611680 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budow


Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611611 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację. Autorzy ksiażki Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych o