Biblioteka Przetargi Publiczne - Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych


Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611826 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postępowań toczących się przed KIO i przed sądami powszechnymi. W opracowaniu omówiono najważniejsze zag


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611819 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich


Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611697 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i


Zamówienia publiczne krok po kroku

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611802 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611680 | Autor: Biblioteka Przetargi Publiczne,
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budow