Cezary Kulesza - Postępowanie karne


Postępowanie karne

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381580410 | Autor: Cezary Kulesza,
Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego podręcznika o postępowaniu karnym, który przeds


Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247092 | Autor: Cezary Kulesza,
Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci


System Prawa Karnego Procesowego Tom 6

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380925397 | Autor: Cezary Kulesza,
Główną ideą Systemu, zgodnie z charakterem tego wielotomowego cyklu publikacji, jest zebranie dotychczasowego dorobku literatury i po części orzecznictwa dotyczącego polskiego procesu karnego. Z drugiej jednak strony, Autorzy musieli zaprezentować własne poglądy w opisywanej materii. Pewien wkład we wzbogacenie opisanej tu problematyki w


Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326486401 | Autor: Cezary Kulesza,
Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsce unormowaniach prawnych oraz kształtowania dobry