Cezary Mik - Fenomenologia regionalnej integracji państw


Fenomenologia regionalnej integracji państw

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381288651 | Autor: Cezary Mik,
Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw


Pozycja Unii Europejskiej w świecie Aspekty prawne i polityczne

Wydanie 1/2005 | Isbn 8372851956 | Autor: Cezary Mik,
W dniach 31 maja i l czerwca 2004 r. w Serocku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja na temat Unii Europejskiej zatytułowana Miejsce UE w świecie - aspekty prawne i polityczne. Jej organizatorem była Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego spotkania naukowego byłoSolidarność jako zasada działania Unii Europejskiej

Wydanie /2009 | Isbn 9788372854056 | Autor: Cezary Mik,
Solidarność, jakkolwiek niejednoznacznie rozumiana, jest ideą mającą podstawowe znaczenie dla trwałości grup społecznych. Pełni ona również fundamentalną rolę w procesach integracyjnych, zapewniając im stabilność i sprawne funkcjonowanie. Odgrywa też doniosłą rolę w chwilach zagrożeń zewnętrznych i kryzysów. Solidarność je


Zasady ogólne prawa wspólnotowego

Wydanie 1/2007 | Isbn 8372853424 | Autor: Cezary Mik,
Zasady ogólne prawa wspólnotowego należą do samego serca wspólnotowego i unijnego porządku prawnego. One w dużym stopniu wyrażają specyfikę tego prawa, określają ważne standardy zachowania i kontroli postępowania jednostek, państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej. W tej książce odnajdziemy charakterystykę generalną i