Ciborski Piotr - Regulamin pracy z komentarzem Ciborski


Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378043614 | Autor: Ciborski Piotr,
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wp


Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Wydanie 16/2017 | Isbn 9788378043706 | Autor: Ciborski Piotr,
Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:- zadań dyrektora szkoły związanych z wdrażaniem reformy,- statusu dyrektora wicedyrektorów


Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2017 roku Jak uniknąć błędów praktyczne wskazówki

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326955099 | Autor: Ciborski Piotr,
W książce Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2017 roku. Jak uniknąć błędów znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadaje sobie kadra zarządzająca oraz specjaliści do spraw kadr w zakresie rozliczania czasu pracy w placówkach ochrony zdrowia, zarówno publicznych, w jaki sposób i niepublicznych.


Czas pracy 2015 praktyczny komentarz

Wydanie 2/2015 | Isbn 9788378042433 | Autor: Ciborski Piotr,
Szczegółowe komentarze, przykłady i dokumentacja dotyczące czasu pracy\r\nprzygotowane z myślą o potrzebach praktyków. W książce o czasie pracy omówiono m.in.: - najnowsze zmiany w czasie pracy - planowanie i rozliczanie czasu pracy - stosowanie poszczególnych systemów i rozkładów czasu pracy - zlecanie i rekompensowanie pracy w wolne s


Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Wydanie 6/2015 | Isbn 9788378042471 | Autor: Ciborski Piotr,
Książka na płycie CD komentarz do regulaminu pracy (format PDF), treść regulaminu wraz z załącznikami (format MS Word). Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W komentarzu do regulaminu pracy przedstawiono podstawow