Edycja Sądowa - Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa


Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381288293 | Autor: Edycja Sądowa,
Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) – weszła w życi


Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 35/2018 | Isbn 9788381288286 | Autor: Edycja Sądowa,
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego,- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,- Ko


Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Wydanie 26/2018 | Isbn 9788381288279 | Autor: Edycja Sądowa,
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Stan prawny 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje następujące zmiany:KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporządzenie


Kodeks spółek handlowych 2018 Edycja sądowa

Wydanie 27/2018 | Isbn 9788381285384 | Autor: Edycja Sądowa,
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.Kodeks spółek handlowychnowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiera zmianę wchodzącą w życie:1 stycznia 2018 r.


Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Pakiet

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325542504 | Autor: Edycja Sądowa,
W skład pakietu wchodzą:- Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne- Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne- Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko