Edycja Sądowa - Kodeks cywilny Edycja Sądowa


Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Wydanie 37/2018 | Isbn 9788381581905 | Autor: Edycja Sądowa,
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks cywilny,- Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,- Kodeks postępowania cywilnego,- Przepisy wprowad


Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Wydanie 27/2018 | Isbn 9788381581929 | Autor: Edycja Sądowa,
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporządzenie Rady Ministrów w spraw


Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Wydanie 29/2018 | Isbn 9788381581936 | Autor: Edycja Sądowa,
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ust


Kodeks karny Edycja Sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381581912 | Autor: Edycja Sądowa,
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego,-


Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381288293 | Autor: Edycja Sądowa,
Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) – weszła w życi