Elżbieta Piotrowska Albin - Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły


Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381602075 | Autor: Elżbieta Piotrowska Albin,
Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:- wydłużona została ścieżka awansu zawodoweg


Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248433 | Autor: Elżbieta Piotrowska Albin,
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, w


Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326486562 | Autor: Elżbieta Piotrowska Albin,
W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady zostały omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagranicznych) w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, a także z kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudni