Eliza Maniewska - Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf


Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381246842 | Autor: Eliza Maniewska,
Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucja


Kodeks pracy Komentarz

Wydanie 8/2012 | Isbn 9788326415616 | Autor: Eliza Maniewska,
Komentarz do Kodeksu pracy składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy dotyczy ustawy - Kodeks pracy. Poszczególne przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego - także niepublikowanym, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.\r\nN