Ewa Marcjoniak - Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów


Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076883 | Autor: Ewa Marcjoniak,
Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów została opracowana zgodnie z następującym schematem:- tytuł pisma;- pr


Zamówienia publiczne wzory pism z objaśnieniami

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327809315 | Autor: Ewa Marcjoniak,
Książka zawiera wzory pism obejmujące typowe zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców czynności lub oświadczenia w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w treści zawarte są praktyczne uwagi dotyczące wskazanych we wzorach instytucji prawnych, wzbogacone orzecznictwem Krajowej Izby Odwo


Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326441028 | Autor: Ewa Marcjoniak,
Zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów na 2013 rok stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:- tytuł pisma;- przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiają