Fryderyk Zoll - Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak


Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788325596552 | Autor: Fryderyk Zoll,
Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie praw


Rękojmia Odpowiedzialność sprzedawcy i przyjmującego zamówienie w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325568702 | Autor: Fryderyk Zoll,
Książka ukazuje regulację prawną rękojmi po zmianach wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Niewątpliwym atutem książki jest szczegółowe omówienie przez Autora danych zagadnień z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz z odwołaniem się do praktyki. Autor w niniejszym wydaniu przedstawia zarówno polskie regulacje (w tym najnows


Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075565 | Autor: Fryderyk Zoll,
Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia


PRAWO CYWILNE KAZUSY APLIKACJE PRAWNICZE

Wydanie /2010 | Isbn 9788325511142 | Autor: Fryderyk Zoll,


PRAWO CYWILNE KAZUSY Z ORZECZNICTWEM

Wydanie /2010 | Isbn 9788326410918 | Autor: Fryderyk Zoll,