Garbarczuk Ewa - Zamówienia publiczne Nowe zasady


Zamówienia publiczne Nowe zasady

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072342 | Autor: Garbarczuk Ewa,
Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. Noweliza