Hanna Knysiak Sudyka - Postępowanie sądowoadministracyjne


Postępowanie sądowoadministracyjne

Wydanie 8/2017 | Isbn 9788381075879 | Autor: Hanna Knysiak Sudyka,
Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środk


Postępowanie administracyjne

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381075886 | Autor: Hanna Knysiak Sudyka,
Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj. - struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (organ prowadzący, strony i po


Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246408 | Autor: Hanna Knysiak Sudyka,
Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji


Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326494369 | Autor: Hanna Knysiak Sudyka,
Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadministracyjnego wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Obecne wydanie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu


Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Wydanie 6/2013 | Isbn 9788327800756 | Autor: Hanna Knysiak Sudyka,
Książka dla studentów prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji publicznej, którym w związku z wykonywanym zawodem znajomość postępowania sądowoadministra