Hanna Paluszkiewicz - Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka


Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074964 | Autor: Hanna Paluszkiewicz,
Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problema


Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381600668 | Autor: Hanna Paluszkiewicz,
W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego


Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247092 | Autor: Hanna Paluszkiewicz,
Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci


Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581615 | Autor: Hanna Paluszkiewicz,
Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Wydanie 1/2006 | Isbn 836055000X | Autor: Hanna Paluszkiewicz,
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu #8212; cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt III zawiera opracowanie zagadnień teor