Helena Ciepła - Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków


Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246187 | Autor: Helena Ciepła,
Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wype


Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243797 | Autor: Helena Ciepła,
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomoś


Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381071956 | Autor: Helena Ciepła,
Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Trzecie wydanie zosta


Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy

Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378068457 | Autor: Helena Ciepła,
Książka wyd. LexisNexis skierowana dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, a także firm deweloperskich, banków i innych podmiotów zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono i rozstrzygnięto problemy prawne, jakie sygnalizowali


Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381288774 | Autor: Helena Ciepła,
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205. Tom 1 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.:- sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego),- prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowe