Irena Majsterkiewicz - Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem


Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046554 | Autor: Irena Majsterkiewicz,
Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania. Publikacja zawiera m.in.:- wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej;- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. technika i sposób p


Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788378046516 | Autor: Irena Majsterkiewicz,
Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Pozwala również na archiwizow


Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788376411927 | Autor: Irena Majsterkiewicz,
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)


Instrukcja kontroli dokumentów

Wydanie 1/2010 | Isbn 9788374266581 | Autor: Irena Majsterkiewicz,
Instrukcja kontroli dokumentów pomoże zapewnić wiarygodność, szybkość i kompletność przekazywania informacji w firmie oraz wspomoże prawidłowy i bezpieczny obrót dobrami. Publikacja pomocna zarządzającym w stworzeniu indywidualnego aktu prawa wewnętrznego. W książce : szczegółowy schemat kontroli dokumentów w firmie cele, zasady