Izabela Świderek - Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych


Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381582377 | Autor: Izabela Świderek,
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046318 | Autor: Izabela Świderek,
Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych, w której sz


Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942 | Autor: Izabela Świderek,
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budże


Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592158 | Autor: Izabela Świderek,
Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne). Z uwagi na roczny wymiar budżetu państwa, budżetów JS


Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956607 | Autor: Izabela Świderek,
Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. Dzięki książce Plan finansowy dowiesz się jakie są zasady budowania planu fin