Izabela Świderek - Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej


Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942 | Autor: Izabela Świderek,
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budże


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046318 | Autor: Izabela Świderek,
Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych, w której sz


Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592158 | Autor: Izabela Świderek,
Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne). Z uwagi na roczny wymiar budżetu państwa, budżetów JS


Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956607 | Autor: Izabela Świderek,
Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. Dzięki książce Plan finansowy dowiesz się jakie są zasady budowania planu fin


Zamknięcie roku 2016 w jednostkach sektora publicznego

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956768 | Autor: Izabela Świderek,
Książka z zamknięciA roku 2016 obowiązkowa w każdej jsfp. Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne ( jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżet