Jacek Gołaczyński - Legal Innovation in Polish Law


Legal Innovation in Polish Law

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581455 | Autor: Jacek Gołaczyński,
Książka jest publikacją będącą efektem prac międzynarodowej konferencji naukowej „Legal Innovation\" zorganizowanej w kwietniu 2017 roku we Wrocławiu i współorganizowanej przez OIRP Wrocław, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (ZBKE) przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro


Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580755 | Autor: Jacek Gołaczyński,
Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.


Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381286749 | Autor: Jacek Gołaczyński,
Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego. Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoboro


Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590345 | Autor: Jacek Gołaczyński,
Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządz


Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325599690 | Autor: Jacek Gołaczyński,
Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:- - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniają