Jakub Pokrzywniak - Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń


Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246736 | Autor: Jakub Pokrzywniak,
Książka to kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów książki Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zaproponowanie skutecznych rozwiązań uwzględniających praktykę funkc


Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Wydanie 1/2007 | Isbn 8360186480 | Autor: Jakub Pokrzywniak,
Książka stanowi kompleksowe i rzetelne opracowanie problematyki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy, prowadzący jednocześnie działalność naukową oraz zawodową w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, we wnikliwy sposób analizują regulacje prawne dotyczące tego ubezpi


Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380922464 | Autor: Jakub Pokrzywniak,
Komentarz przeznaczony jest dla inwestorów branży odnawialnych źródeł energii oraz prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej. Książka będzie przydatna także dla przedstawicieli przedsiębiorców, organów administracji publicznej oraz innych instytucji zainteresowanych prawnymi uwarunkowani


Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczanjący - ubezpieczyciel

Wydanie 1/2005 | Isbn 8360186022 | Autor: Jakub Pokrzywniak,
Książka Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczający - ubezpieczyciel. Stosunki zobowiązaniowe próbuje odpowiedzieć na pytanie o treść oraz o charakter prawny stosunków łączących brokera z ubezpieczającym oraz z ubezpieczycielem. Publikacja wyjaśnia kwestie: - na czym polega w istocie pośrednictwo ubezpieczeniowe i jakie czynności wchodz