Jakub Stelina - Kodeks pracy Komentarz Sobczyk


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381283304 | Autor: Jakub Stelina,
Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszeg


Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381288019 | Autor: Jakub Stelina,
W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, - ustanie i zmiany stosunku pracy, - pozaumowne


Zbiorowe prawo zatrudnienia

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246521 | Autor: Jakub Stelina,
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa z


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325591519 | Autor: Jakub Stelina,
Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codzie


Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325525804 | Autor: Jakub Stelina,
W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawc