Janina Panowicz Lipska - Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa


Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788376011455 | Autor: Janina Panowicz Lipska,
W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązani


Zobowiązania część szczegółowa

Wydanie 12/2017 | Isbn 9788325598747 | Autor: Janina Panowicz Lipska,
Podręcznik Zobowiązania – cześć szczegółowa omawia m.in.:umowy regulujące przeniesienie praw,umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług,umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności,umowy o funkcji alimentacyjnej,umowę ubezpieczenia, umowę spółki.Dwunaste wydanie uwzględnia zmiany stanu prawneg


Prawo zobowiązań część szczegółowa Tom 8 System Prawa Prywatnego

Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325525507 | Autor: Janina Panowicz Lipska,
W Tomie 8. omówione zostały umowy regulujące używanie rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing), umowy regulujące stosunki kredytowe (pożyczka, kredyt, kredyt konsumencki, depozyt nieprawidłowy, umowa rachunku bankowego), zabezpieczenie wierzytelności (poręczenie, umowa gwarancji bankowej, akredytywa), umowy o funkcji alimentacyjnej