Jarosław Marciniak - Meritum HR Marciniak


Meritum HR Marciniak

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381246927 | Autor: Jarosław Marciniak,
Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specyfiki organizacji; spojrzenie od strony praktycznej na działalność HR w firmach;- omówi


MERITUM HR HUMAN RESOURCES

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381246927 | Autor: Jarosław Marciniak,
Profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a także rozbudowane aspekty zarządzania pracą.


Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Wydanie 2/2010 | Isbn 9788375267372 | Autor: Jarosław Marciniak,
Każda firma powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a nawet go zrestrukturyzować. Cenną pomocą w przeprowadzeniu analizy sprawności funkcji personalnej może być niniejsz


Regulaminy i procedury w firmie

Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326433139 | Autor: Jarosław Marciniak,
W publikacji omówiono fundamentalne i zazwyczaj wykorzystywane w praktyce regulaminy, takie jakim sposobem regulamin pracy i wynagradzania, organizacyjny, a zarówno regulaminy i procedury premiowania, przyznawania nagród, rekrutacji, adaptacji i ocen także socjalne i szkoleniowe. Zaprezentowano zarówno innego typu regulacje stosowane przez pra


Mobbing dyskryminacja molestowanie

Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326413179 | Autor: Jarosław Marciniak,
Publikacja przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji. Powyższe zagadnienia omówiono w kontekście interesującym pracodawców; przedstawiono również szczegółowe rozwiązania – przede wszystkim formalne, organizacyjne i kadrowe. Istotna częś