Jerzy Bieluk - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589561 | Autor: Jerzy Bieluk,
Komentarz do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to: możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych; wprowadzenie szeregu obowiązków przy nabyciu n


Umowa o roboty budowlane

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286718 | Autor: Jerzy Bieluk,
Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism. W publikacji zawarto najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktualny stan prawny obejmujący tekst jednolity ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w tym przede wszystkim zmiany dotyczące uproszczenia i uelas


Ustawa o lasach Komentarz

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599041 | Autor: Jerzy Bieluk,
Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która z dniem 30.4.2016 r. dodała art. 37a–37k,


Rozliczenia związane ze spadkiem

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596477 | Autor: Jerzy Bieluk,
Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących rozliczeń związanych ze spadkobraniem oraz procedury z tym związanej. Kolejne 2. wydani


Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788360833797 | Autor: Jerzy Bieluk,
W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ora