Jerzy Bieluk - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz


Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580342 | Autor: Jerzy Bieluk,
Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy Nr 2293 – ustawa oczekuje na publikację w Dz.U.). Wchodzi ona w życie docelowo po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Umowa o roboty budowlane

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286718 | Autor: Jerzy Bieluk,
Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589561 | Autor: Jerzy Bieluk,
Komentarz do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to: możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych; wprowadzenie szeregu obowiązków przy nabyciu n


Ustawa o lasach Komentarz

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599041 | Autor: Jerzy Bieluk,
Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która z dniem 30.4.2016 r. dodała art. 37a–37k,


Rozliczenia związane ze spadkiem

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596477 | Autor: Jerzy Bieluk,
Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących rozliczeń związanych ze spadkobraniem oraz procedury z tym związanej. Kolejne 2. wydani