Joanna Kuźmicka Sulikowska - Wykładnia umów standardowe klauzule umowne


Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325599058 | Autor: Joanna Kuźmicka Sulikowska,
Publikacja zawiera omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych, w tym m.in. klauzuli arbitrażowej, klauzul dotyczących zaliczki i zadatku, kary umownej, klauzuli dotyczącej umownego prawa odstąpienia i odstępnego, klauzuli zakazu konkurencji, klauzuli poufności, klauzul kasatoryjnych, klauzuli wyboru prawa, klauzuli języka.


Prawo rzeczowe i spadkowe Pytania i odpowiedzi

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381249133 | Autor: Joanna Kuźmicka Sulikowska,
Książka z prawa rzeczowego i spadkowego stanowi kompleksowe opracowanie problematyki polskiego prawa rzeczowego i spadkowego. Zagadnienia są przedstawione w przystępnej i przejrzystej formie pytań i od razu udzielanych na nie odpowiedzi, z najistotniejszymi informacjami zebranymi z aktów prawnych, doktryny i orzecznictwa sądowego. Taka konst


Zasady odpowiedzialności deliktowej

Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326413001 | Autor: Joanna Kuźmicka Sulikowska,
Niniejsza książka obejmuje kompleksowe omówienie problematyki zasad odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych w prawie polskim. Analizie poddano nie tylko pojecie zasady odpowiedzialności, ale również motywy, jakimi kieruje się ustawodawca wprowadzając odpowiedzialność oparta na określonej zasadzie, co znajduje odzwierciedlenie