Katarzyna Szaruga - Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788378046233 | Autor: Katarzyna Szaruga,
Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej doku


Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041627 | Autor: Katarzyna Szaruga,
W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładoweg


Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046264 | Autor: Katarzyna Szaruga,
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktu


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043621 | Autor: Katarzyna Szaruga,
Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rac


Leasing 2018

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326967801 | Autor: Katarzyna Szaruga,
W publikacji zamieściliśmy aktualne regulacje dotyczące leasingu w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing , najem, dzierżawa ” oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing” a także polskiego prawa podatkowego wraz z porównaniami i konsekwencjami wynikającymi z różnic w u