Kinga Flaga Gieruszyńska - Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD


Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381289641 | Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska,
Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD


Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Wydanie 10/2019 | Isbn 9788381289542 | Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska,
Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz


Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289665 | Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska,
Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe to praktyczne omówienie procedury cywilnej po


Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590345 | Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska,
Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządz


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381286633 | Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska,
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Prezentowane, 10. wydanie k