Komentarze Becka - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381288941 | Autor: Komentarze Becka,
Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381284622 | Autor: Komentarze Becka,
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz. Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, który Polska ratyfikowała w 1977 r. Stanowi on zatem część polskiego porządku prawnego. Traktat ten został ratyfikowany pr


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381288958 | Autor: Komentarze Becka,
Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Niniejsze, 8. wydanie Komentarza w sposób wyczerpuj


Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285070 | Autor: Komentarze Becka,
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, głos ora


Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289115 | Autor: Komentarze Becka,
Komentarz do prawa prasowego obejmuje zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego. Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk został położony na jasność, konkretność oraz walor utylitarny. Publikacja ta również w sposób