Komentarze Becka prawoo.pl

Komentarze Becka - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325598686 | Autor: Komentarze Becka,
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz. Szczegółowe omówienie RODO z odesłaniem do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2410).


Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287562 | Autor: Komentarze Becka,
Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:- zgromadzenia wspólników (m.in. kompetencji zgromadz


Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285704 | Autor: Komentarze Becka,
Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany PrZamPubl dokonane ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy


Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580335 | Autor: Komentarze Becka,
Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa czy poglądów doktryny.


Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Wydanie 7/2018 | Isbn 9788325545192 | Autor: Komentarze Becka,
Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki. Informacje zawarte w komentarzu umożliwiają znalezienie rozwiązania problemó