Komentarze Becka - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz


Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381581882 | Autor: Komentarze Becka,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klient


Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Wydanie 8/2019 | Isbn 9788381289702 | Autor: Komentarze Becka,
Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyc


Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580335 | Autor: Komentarze Becka,
Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa czy poglądów doktryny.


Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381581028 | Autor: Komentarze Becka,
Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa po


Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381581479 | Autor: Komentarze Becka,
Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów z zakresu prawa wykroczeń. W komentarz