Komentarze Becka - Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2


Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381283687 | Autor: Komentarze Becka,
Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, p


Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287449 | Autor: Komentarze Becka,
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.


Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580328 | Autor: Komentarze Becka,
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309) w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. Ustawa stanowi kompleksowe


Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581127 | Autor: Komentarze Becka,
Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz


Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Wydanie 8/2019 | Isbn 9788381581028 | Autor: Komentarze Becka,
Planowany termin wydania komentarz do ordynacji podatkowej na 2019 rok to \r\n31 grudnia 2018 roku. Najnowsze wydanie Komentarza Ordynacja Podatkowa 2019 zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalno