Komentarze Linia orzecznicza - Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz


Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381285551 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.W komentarzu szczegółowo omówiono następujące środki odwoławcze:apelację,zażalenie,skarg


Umowa o roboty budowlane

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286718 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki


Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580830 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innyc


Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587598 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najnowsze zmiany, wprowadzone ustawą z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), które dotyczą usystema


Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289566 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów: art. 527–534, 1024 KC, art. 47–471, 52 KRO, art. 119–132 PrUp, art. 19, 319, 730, 792, 840 KPC, art. 300–302, 308 KK.Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela